Kształcenie na odległość przedłużone do 26.06.2020 roku. Harmonogram egzaminów maturalnych

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

informuje

 

  • HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH  i ZAWODOWYCH -plik pdf.

  •  do 26 czerwca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, tylko kształcenie na odległość (zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • Kształcenie na odległość będzie przebiegało zgodnie z tygodniowym planem zajęć dla poszczególnych klas!!!

  • Na stronie internetowej szkoły  w  zakładce   ,, Strefa ucznia-materiały”,  będą  zamieszczone  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów  informacje o trybie  i sposobie realizacji zadań , oraz  sposobach komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, a także sposoby monitorowania postępów  w nauce uczniów i sposoby weryfikacji wiedzy.

  • Na stronie internetowej szkoły będą na bieżąco publikowane komunikaty dotyczące rozwoju sytuacji.

  • KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

UWAGA RODZICE!!!

Jeżeli są problemy z realizacją zdalnego nauczania proszę o kontakt:

e:mail- loizbica@poczta,onet.pl 

tel. 54 2866053; tel. kom. 515997854

lub bezpośrednio z nauczycielami  na stronie szkoły w zakładce –strefa ucznia-materiały