Zmarł Wieloletni Dyrektor Szkoły Pan Sylwestr Daszykowski

W dniu 11 stycznia zmarł  wieloletni dyrektor szkoły (1976-2002) Pan Sylwester Daszykowski.

Pogrzeb w dniu 15 stycznia o godzinie 13.30 w Kościele Parafialnym w Izbicy Kujawskiej.

 

        Sylwester Daszykowski podjął pracę w naszej szkole we wrześniu 1972 roku jako nauczyciel języka rosyjskiego. Od 1976 roku do czerwca 2002 pełnił funkcje dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Posiadał wysokie umiejętności metodyczne, merytoryczne i organizacyjne. Wspaniale łączył swą pracę z innymi funkcjami społecznymi. Pełnił funkcję Radnego i uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Rady Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje jego takt, i umiejętności kierowania działalnością szkoły oraz znaczące efekty dydaktyczno-wychowawcze. Sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, był autorem wielu cennych inicjatyw dla dobra szkoły i środowiska. Podejmował trudne, wymagające ogromnych zdolności organizacyjnych zadania dotyczące nie tylko pracy szkoły. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i umiejętności współdziałania ze środowiskiem doprowadził do rozbudowy szkoły.

We wrześniu 1994 roku nowy obiekt oddany został do użytku. Modernizacją została objęta również stara część budynku szkolnego, piwnice zostały zaadoptowane na szatnie. Cały kompleks został wyposażony w ogrzewanie olejowe. Dzięki Panu Dyrektorowi polepszyły się warunki pracy i nauki za co wszyscy pragniemy wyrazić słowa wdzięczności.

W plebiscycie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i „Gazetę Kujawską” na „Izbiczanina roku 1994” najwięcej głosów otrzymał Dyrektor LO Pan Sylwester Daszykowski. Taki werdykt mieszkańców Izbicy był wynikiem uznania za poświęcenie i ofiarną pracę w placówce, którą kierował, za wielką troskę o poprawę warunków lokalowych szkoły, wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, za pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry, za współpracę z rodzicami i ze środowiskiem.

W 1997 roku rozpoczął współpracę z Dyrektorem niemieckiej Szkoły Realnej w Überlingen z Karlem Heppem dotyczącą wymiany młodzieży LO z młodzieżą niemiecką. W rok później 3 października 1998 roku grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką Dyrektora gości w niemieckiej szkole. Za początkowana przez Pana Dyrektora przyjaźń młodzieży rozwija się i trwa nadal.

Pan Dyrektor Sylwester Daszykowski z grupą entuzjastów był prekursorem „Romantycznych spotkań z przeszłością” (I i II Zjazd Absolwentów w roku 1985 i 1995). Z głębokim wzruszeniem witał dostojnych Gości i Absolwentów. To dzięki Panu Dyrektorowi spełniły się marzenia…

W czerwcu 2002 roku nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie ze smutkiem pogodzili się z decyzją Pana Dyrektora o pożegnaniu ze szkołą. Podczas przepięknej pożegnalnej uroczystości dziękowaliśmy Panu Dyrektorowi, Nauczycielowi, Wychowawcy, Przyjacielowi Młodzieży, Koledze, za cierpliwość, wyrozumiałość, za poświęcenie się pracy pedagogicznej.

Panie Dyrektorze dziękujemy za piękną służbę dobru wspólnemu. Dziękujemy za zasiew w młodych sercach i umysłach piękna, dobroci i wiedzy…  za wszystkie szczere i wspaniałe gesty. Zajmuje Pan bardzo ważne miejsce w historii Izbicy Kujawskiej i  izbickiej  oświaty.        
Pozostanie Pan w naszej pamięci jako CZŁOWIEK WIELKIEJ DOBROCI, której wielokrotnie doświadczaliśmy.

 

         Pańska cząstka zawsze będzie obecna, bowiem „żyje w  następnych pokoleniach”.