O szkole

Nasza szkoła stanowi Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Szkoła istnieje od 1945 roku kiedy to została z inicjatywy ks. Wacława Batowskiego będącego wówczas proboszczem w Błennej. Szkoła znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 5 w Izbicy Kujawskiej.

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Patronem Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej jest   Jan Kasprowicz, który urodził się 12 grudnia 1860 roku we wsi Szymborze na Kujawach w niezamożnej rodzinie chłopskiej. Twórczość Kasprowicza jest bardzo rozległa. Obejmuje ona poezje, dramaty, studia literackie i przykłady.

Malczewski Jan Kasprowicz