ERASMUS+ wyjazd do GRECJI październik 2023r.

W ramach projektu wyjeżdżamy na 2 tygodnie do Grecji! Przed wyjazdem wszyscy uczniowie wezmą udział w zajęciachprzygotowawczych (językowych, kulturowych i pedagogicznych) Wyjazd planowany jest w dniach 29.10 – 11.11.2023r. Wyjeżdżamy w niedzielę i autokarem jedziemy bezpośrednio na miejsce projektu. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy każdy uczestnik posiadadokument tożsamości pozwalający na przejazd Czytaj więcej

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole odbyło się 4 września. Po Mszy św. w kościele parafialnym, uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na placu przed warsztatami . Inauguracji nowego roku szkolnego dokonał Pan Dyrektor Janusz Nadolny, który powitał Pana Grzegorza Śledzińskiego człona zarządu Powiatu Włocławskiego, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23 czerwca 2023 roku pożegnaliśmy rok szkolny 2022-2023. W uroczystości wzięli udział Dyrektor Zespołu Szkół  w Izbicy Kujawskiej Pan Janusz Nadolny, zaproszeni goście: Pan Grzegorz Śledziński Członek Zarządu Rady Powiatu Włocławskiego, nauczyciele, rodzice i młodzież. Akademia rozpoczęła się pożegnaniem absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.  Droga Młodzieży, Czytaj więcej

SREBRNE  WESELE  NAD  JEZIOREM  BODEŃSKIM !!!

Od 25 lat trwają spotkania młodzieży naszej szkoły – Liceum im. Jana Kasprowicza z Izbicy Kujawskiej ze Szkołą Realną z Überlingen. Dzięki owocnej współpracy dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół: Janusza Nadolnego i Karin Broszat wymiana jest kontynuowana. Jubileuszowe spotkanie odbyło się nad Jeziorem Bodeńskim. Kolejny etap budowania naszego wspólnego domu Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole odbyło się 1 września. Po Mszy św. w kościele parafialnym, uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na placu przed warsztatami . Inauguracji nowego roku szkolnego dokonał Pan Dyrektor Janusz Nadolny, który powitał Pana Grzegorza Śledzińskiego człona zarządu Powiatu Włocławskiego, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie Czytaj więcej

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie Czytaj więcej

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola, Czytaj więcej