Sztandar

Sztandar Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

W dniu 12. 12. 2003 roku nastąpiło uroczyste przekazanie szkole sztandaru i odsłonięcie kącika historii szkoły.

W dzieło ufundowania sztandaru włączyli się: Rada Rodziców, Absolwenci, oraz Sponsorzy i Mieszkańcy Izbicy Kujawskiej kupując symboliczną cegiełkę.

Sztandar LO Izbicy Kujawskiej

Symbolika

Sztandar, jako taki, stanowi syntezę najwznioślejszych pojęć i symboli. Tradycyjnie ucieleśnia wartości moralne oraz treści o charakterze patriotycznym, narodowym i religijnym. Uświetnia podniosłe uroczystości.

Projektowany sztandar, ze względu na dominującą obecność symboliki państwa ma wymowę przede wszystkim patriotyczną, symbolami są godło i barwy narodowe. Strona główna sztandaru zawiera jednocześnie godło i barwy, widoczne także na szarfy; ponadto godło w głowicy wieńczy cały sztandar.

Poza symboliką państwową sztandar zawiera również symbolikę samorządową. Należy do niej herb Izbicy Kujawskiej. Herb Izbicy jest znakiem współczesnym, ale opartym na źródłach historycznych. Pole tarczy herbowej wypełnia barwa czerwona, jako dominująca w heraldyce polskiej. Godłem jest krzyż łaciński, najważniejszy, symbol chrześcijaństwa, widoczny na najstarszej pieczęci miejskiej w Izbicy z XVI w. Barwa Krzyża, czerń, została zaczerpnięta również z XVI –wiecznego wizerunku herbu Kujaw. Krzyż osadzono na wzgórzu zielonym, co obrazuje naturalne położenie miasta.

Chciałbym otwierać dziś serce,
Jak wiosennego rana
Otwieram bramy kościoła
Ręką zakrystiana.
Jan Kasprowicz

Dziękujemy za życzliwe i pełne zaangażowanie w ufundowaniu sztandaru dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy realizować nasze przedsięwzięcie. Bliższa i ważniejsza stała się dla nas tradycja i przeszłość naszej szkoły, której patronuje poezja Jana Kasprowicza

Dyrektor i Rada Rodziców
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza
w Izbicy Kujawskie