Dzień seniora

24 października, w godzinach popołudniowych, na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się po raz drugi wieczorek poetycko – muzyczny przygotowany dla seniorów mieszkających w Izbicy Kujawskiej. Licznie przybyli goście wysłuchali wierszy deklamowanych przez młodzież ze Szkolnego Koła Caritas. Ze wzruszeniem nucili wraz ze szkolnym chórem i solistkami piosenki Czytaj więcej