Matura 2020

W dniu 8 czerwca 2020 rozpoczęły się matury w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 22 absolwentów. Podczas egzaminów  przestrzegane są wytyczne sanitarne opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Życzymy Powodzenia !!