Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie

Pogłębianiu wiedzy w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa służyć będzie podpisane 28 maja porozumienie zawarte pomiędzy Akademią Obrony Narodowej w Warszawie a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Akademię Obrony Narodowej reprezentowali prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Czytaj więcej