Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie

Pogłębianiu wiedzy w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa służyć będzie podpisane 28 maja porozumienie zawarte pomiędzy Akademią Obrony Narodowej w Warszawie a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Akademię Obrony Narodowej reprezentowali prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Czytaj więcej

Porozumienie pomiędzy PWSZ we Włocławku a Zespołem Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

W dniu 18 maja br. w sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie pomiędzy PWSZ a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli uczelni i szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyli: Jan Ambrożewicz – Starosta Włocławski, Piotr Chrzanowski Czytaj więcej

Porozumienie pomiędzy WSHE a Zespołem Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

W dn. 26 października zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy WSHE a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Ze strony WSHE dokument podpisał Rektor prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza – Dyrektor – mgr Alicja Sadowska. Współpraca obu jednostek polegać będzie na popularyzacji nauki i wiedzy, Czytaj więcej