Materiały

Konsultacje dla maturzystów

Każdy uczeń, który chce dobrowolnie uczestniczyć w konsultacjach musi zapoznać się z procedurami i ich  przestrzegać!!!

Procedury uczestnictwa w konsultacjach dla -maturzystów

Przedmiot

Termin konsultacji

j. polski

Środa 10.30- 11.30

j. angielski

Piątek 8.00- 9.00

j. niemiecki

Piątek 9.00-10.00

matematyka

Poniedziałek 8.00- 9.00

Biologia

Środa 11.30- 12.30

Pozostałe przedmioty indywidualnie uzgadniać z nauczycielem przedmiotu.

Dane do kontaktu

Pedagog szkolny- K. Wojciechowska e:mail-wojna68@poczta.onet.pl; tel. 721587484

Język polski – L. Czernielewska –  e:mail-  lidia.czernielewska@o2.pl;  tel. 609408687

J.polski ,wok- M. Sieradzka- e:mail – msierad@tlen.pl; tel. 536916517

Język angielski-W. Wąsik e:mail – wanda.71@onet.pl; tel. 502649902

Język angielski M. Przybylska_ e:mail – marzena_matusiak@tlen.pl; tel. 516164996

Język niemiecki- M. Sadowska e:mail – araukaria6@wp.pl; tel. 695198502

Język niemiecki- B. Kwiatkowska e:mail – b.kwiatkowska1@wp.pl; tel. 511205165

Historia, wos- B. Słabuszewska e:mail – slabuszewskabeata@gmail.com; tel. 575777403

Matematyka i chemia- D. Gałęzewska – e:mail – dorota_galezewska@o2.pl; tel. 664457951

Matematyka i geografia- W. Wawrzyniak e:mail – bachurska@o2.pl; tel. 606116245

Fizyka – H. Górska – e:mail – halina.matusiak@gmail.com; tel. 796377102

Biologia- A. Olejnicka e:mail – anna.olejnicka123@wp.pl; tel. 8892888727

Informatyka- H. Górska i J. Nadolny – e:mail – janadolny@poczta.onet.pl; tel. 793444684

Przyroda i PP- E. Stasieńko e:mail – ela28-65@O2.pl; tel. 509062951

Edukacja dla bezpieczeństwa-P. Szyller e:mail – pasz60@wp.pl; tel. 603198321

W-f-R. Sieradzki i P. Frankowski e:mail – roman-sieradz@o2.pl; tel. 793703560;e:mail – frankowskaj@vp.pl tel. 660911551

PP- Piotr Jabłoński e:mail- izajablonska@onet.pl; tel. 516461634

Muzyka- Roman Jędrzejewski e:mail- roman.jedrzejewski1@interia.pl; tel. 693446120

Religia-Ks. Paweł Piasecki e:mail -paulo74@interia.eu; tel. 697414423

 

Plany lekcji

Plan Lekcji w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021
Plan lekcji i harmonogram zajazdów w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników

Egzamin dojrzałości i zawodowy

 

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021 r.,

zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • załącznik nr 2 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Materiały


Prezentacja​_–​_wymagania​_na​_egzaminach​_ósmoklasisty​_i​_maturalnym.pdf 0.93MB

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_30c​_-​_egzaminy​_2021​_r.docx 0.02MB

 

 

  SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE MEN, CKE  i GIS DOTYCZĄCE EGZAMINÓW