Informacje dla uczniów i słuchaczy

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się 10 września o godzinie 15.00

 

Plan Lekcji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Wiktoria Żurawicz – Przewodnicząca

Julia Szklarska – Wiceprzewodnicząca

Wiktoria Andrzejewska – Sekretarz

Damiana Sołtysiński – Skarbnik

Opiekę nad samorządem szkolnym sprawuje Pani Wanda Wąsik