Samorząd szkolny

Wiktoria Żurawicz – Przewodniczący

Julia Szklarska – Wiceprzewodnicząca

Wiktoria Andrzejewska – Sekretarz

Damiana Sołtysiński – Skarbnik

Opiekę nad samorządem szkolnym sprawuje Pani Wanda Wąsik