Informacje dla rodziców

Zaproszenie

Zapraszam Państwa na spotkanie ( PÓŁWYWIADÓWKĘ) w dniu  25 kwietnia 2022r  o godzinie 16.00 .

Więcej informacji przekażą wychowawcy klas poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy Państwa na konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od 15.00 do 16.00!!!

Rada Rodziców przy Zespole Szkół:

  • Przewodnicząca- Izabela Gralak
  • Zastępca prze. – Marta Elmer
  • Skarbnik –  Klepczarek Karolina

Akta prawne szkoły: