Informacje dla rodziców

Zaproszenie

Zapraszam Państwa na spotkanie ( Wywiadówkę) w dniu  29 listopada 2022r  o godzinie 15.30 .

W progrmie spotkania:

  • spotkanie z wychowawcami klas celem omówienia spraw dydaktycznych i wychowawczych.
  • spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrektorem.

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców przy Zespole Szkół:

  • Przewodnicząca- Izabela Gralak
  • Zastępca prze. – Marta Elmer
  • Skarbnik –  Klepczarek Karolina

Akta prawne szkoły: