Oferta edukacyjna


W skład Zespołu Szkół wchodzą

I. Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzonym programie nauczania

  • politechniczno-obronnym – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym), możliwość realizacji przedmiotu dodatkowego „techniki operacyjne”
  • biologiczno-chemicznym – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)
  • humanistyczno-językowym-ozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)

Kwestionariusz-liceum ogólnokształcące

II. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

Słuchacz musi być pełnoletni. Szkoła jest bezpłatna!

Na ten kierunek przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chcą uzupełnić wykształcenie do średniego.

Szkoła działa w systemie zaocznym i zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kwestionariusz-liceum ogólnoksztalcacego dla dorosłych

III. Technikum 4-letnie (dzienne)

  • Technik informatyk – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)
  • Technik handlowiec – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)

Kwestionariusz-technikum

IV. Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa)

Trzyletnia szkoła kształcąca w kierunkach: fryzjer, stolarz, rolnik, szwaczka, elektryk, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, mechanik samochodowy, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fotograf

Kwestionariusz- szkoła branżowa I stopnia

V. Szkoła policealna

  • Technik informatyk (2-letnia) forma zaoczna
  • Technik bhp (2-letnia) forma zaoczna

                        Podbudowa szkoła średnia (forma zaoczna)

Kwestionariusz-szkoła policealna

Języki obce

  • język niemiecki
  • język angielski
Zobacz również opis procesu rekrutacyjnego