Oferta edukacyjna


W skład Zespołu Szkół wchodzą

I. Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzonym programie nauczania

(uczeń od klasy drugiej sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chce się uczyć w zakresie rozszerzonym)

 • politechniczno-obronnym:
  • klasa mundurowa- możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: wojsku, straży granicznej, policji,
  • możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, biwakach, wyjazdach na poligony, zawodach sportowo-obronnych, strzelaniu z Kbks’,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach technicznych ,wojskowych, policyjnych,
  • możliwość realizacji przedmiotu dodatkowego „techniki operacyjne.
 • biologiczno-kosmetycznym:
  • kształcenie ogólne wraz z przedmiotem dodatkowym takimi jak: „biologia w kosmetyce”,
  • kształcenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, odnowy biologicznej i wizażu,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na kierunkach biologiczno-chemicznych, medycznych, zawodowych,
  • przygotowywanie do pracy w zawodach związanych z kosmetyką i wizażem,
  • współpracę z gabinetami kosmetycznymi.
 • humanistyczno-językowym:
  • niestandardowe nauczanie dwóch języków obcych dające możliwość zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, takich jak np. Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • możliwość uczestnictwa w kole teatralnym,
  • możliwość uczestnictwa w wymianie polsko niemieckiej młodzieży- współpraca ze szkoła w Uberlingen w Niemczech,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach uniwersyteckich: filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, pedagogika, prawo, dziennikarstwo itp

Kwestionarusz- liceum ogólnokształcącego

II. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

(Słuchacz musi być pełnoletni. Szkoła jest bezpłatna!)

Na ten kierunek przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chcą uzupełnić wykształcenie do średniego.

Szkoła działa w systemie zaocznym i zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kwestionariusz-liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

III. Technikum 4-letnie (dzienne)

 • Technik informatyk – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)
 • Technik handlowiec – rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej (uczeń sam decyduje o wyborze przedmiotów, których chcę się uczyć w zakresie rozszerzonym)

Kwestionariusz-technikum

IV. Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa)

Trzyletnia szkoła kształcąca w kierunkach: fryzjer, stolarz, rolnik, szwaczka, elektryk, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, mechanik samochodowy, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fotograf

Kwestionariusz- szkoła branżowa I stopnia

V. Szkoła policealna

 • Technik informatyk (2-letnia) forma zaoczna
 • Technik bhp (2-letnia) forma zaoczna

                        Podbudowa szkoła średnia (forma zaoczna)

Kwestionariusz-szkoła policealna

Języki obce

 • język niemiecki
 • język angielski
Zobacz również opis procesu rekrutacyjnego