Oferta edukacyjna

UWAGA!!

Każdy uczeń, który rozpocznie naukę od 1 września 2024 roku w naszej szkole będzie miał zagwarantowany darmowy kurs prawa jazdy na kategorię B.

Uczniowie w Grecji w ramach programu ERASMUS+ na lata 2023-2027.

W skład Zespołu Szkół im Jana Kasprowicza wchodzą:

I. Liceum Ogólnokształcące-4 letnie o profilu:

 • wojskowo-sportowym:
   • w klasie mundurowej masz możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: wojsku, straży granicznej, policji,
   • lubisz sport, ruch, chcesz poprawić swoją kondycję oraz wzbogacić swoje umiejętności techniczno-taktyczne z gier zespołowych? Jeżeli tak, to kierunek wojskowo-sportowy jest dla Ciebie,
   • dzięki naszej działalności możesz rozwinąć sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, wyjeżdżać na zawody sportowe, zawody strzeleckie z kbks, na poligony i biwaki,
   • ponadto przygotujemy Cię do egzaminów sprawnościowych na wyższe studia (szczególnie do szkół policyjnych, strażackich, wojskowych) oraz na Akademię Wychowania Fizycznego
   • możliwość realizacji przedmiotu dodatkowego „edukacja wojskowa”.
 • medyczno-psychologicznym:
  • skierowany do uczniów zainteresowanych biologią, psychologią, pedagogiką czy resocjalizacją,
  • absolwent będzie przygotowany do takich kierunków studiów, jak: medycyna, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia, psychologia, pedagogika, wychowanie wczesnoszkolne, resocjalizacja czy socjologia,
  • współpraca z różnymi instytucjami, np. ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, wycieczki edukacyjne i terenowe, warsztaty ze specjalistami,
  • kształcenie ogólne wraz z możliwością realizowania przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (biologia człowieka z elementami psychologii).
 • humanistyczno-językowym:
  • niestandardowe nauczanie dwóch języków obcych dające możliwość zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, takich jak np. Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • możliwość uczestnictwa w kole teatralnym,
  • możliwość uczestnictwa w wymianie polsko niemieckiej młodzieży- współpraca ze szkoła w Uberlingen w Niemczech,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach uniwersyteckich: filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, pedagogika, prawo, dziennikarstwo itp

KWESTIONARIUSZE do szkoły w formie formularza online

KWESTIONARIUSZ do szkoły w formie edycji do wypełnienia

Kwestionariusz w formię do edycji, należy otworzyć w programie do edycji plików .pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres e:mail szkoły  loizbica@poczta.onet.pl

II. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

(Słuchacz musi być pełnoletni. Szkoła jest bezpłatna!)

Na ten kierunek przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chcą uzupełnić wykształcenie do średniego.

Szkoła działa w systemie zaocznym i zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kwestionariusz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

III.  Technikum 5-letnie (dzienne)

 • Technik informatyk
 • Technik logistyk – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

  • najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy,
  • przedstawiciele handlowi, magazynierzy.
  • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
  • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

  Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

  W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
  • stosowania receptur gastronomicznych,
  • układania i oceny jadłospisów,
  • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
  • stosowania technik nakrywania stołu,
  • współpracy w zespole,
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
  • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
  • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • Technik elektryk- NOWOŚĆ od 2020r!!

  Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • eksploatowania instalacji elektrycznych;
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową

 • Technik mechanik maszyn CNC – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.

  Mechanik – programista obrabiarek CNC:

  • odpowiada za obsługę techniczną maszyn i urządzeń,
  • organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań ( stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno – pomiarowe itp. ),
  • stosuje nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających, konwencjonalnych ( tokarki, frezerki ) i sterowanych numerycznie CNC,
  • uczestniczy w procesie wytwarzania i użytkowania maszyn i urządzeń,
  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali,
  • sporządza szkice oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych,
  • obsługuje linie produkcyjne, montażowe,

  Technik mechanik jest poszukiwany do następujących działów produkcji:

  • technolog produkcji z wykorzystaniem technik programowania elektronicznego,
  • nadzór nad urządzeniami i maszynami CNC – dział utrzymania ruchu,
  • programista – tworzenie programów dla obrabiarek, ich sprawdzanie, uruchamianie 
i nadzór,
  • obsługa i eksploatacja obrabiarek CNC – operator obrabiarek CNC,
  • dział pomiarów – metrolog, kontroler jakości,

Wybudowane  warsztaty kształcenia praktycznego  tworzą warunki , które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Praktyki zawodowe w ramach Erasmus+ (Grecja, Hiszpania!!!)

 

KWESTIONARIUSZ do szkoły w formie formularza online

KWESTIONARIUSZ do szkoły w formie edycji do wypełnienia

Kwestionariusz w formię do edycji, należy  otworzyć w programie do edycji plików .pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres e:mail szkoły  loizbica@poczta.onet.pl

 

IV. Branżowa Szkoła I i II stopnia (wielozawodowa)

Trzyletnia szkoła kształcąca w kierunkach: fryzjer, stolarz, rolnik, szwaczka, elektryk, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, mechanik samochodowy, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fotograf

KWESTIONARIUSZ do szkoły w formie formularza online

KWESTIONARIUSZ do szkoły w formie edycji do wypełnienia

Kwestionariusz w formię do edycji, należy  otworzyć w programie do edycji plików .pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres e:mail szkoły  loizbica@poczta.onet.pl

V. Szkoła policealna

 • Technik informatyk (2-letnia) forma zaoczna

                        Podbudowa szkoła średnia (forma zaoczna)

Języki obce

 • język niemiecki
 • język angielski
Zobacz również opis procesu rekrutacyjnego