III powiatowy konkurs ,,Życie i twórczość Jana Kasprowicza”

Już po raz trzeci w murach naszej szkoły odbył się Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza”. Dnia 14 grudnia gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Chodcza i Kowala oraz organizatorów w osobach: Pana Stanisława Budzyńskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego, Radnych Powiatu Włocławskiego- Panów Bogdana Sadowskiego i Karola Matusiaka. Uczestników oceniało jury w składzie: Pani Krystyna Czubówna, Rafał Wojasiński oraz dr Maciej Krzemiński z PWSZ we Włocławku.

Pani Czubówna to niezwykle znana postać polskiej telewizji, dziennikarka. Wszystkich obecnych ujęła jej dykcja i barwa głosu. Jak słusznie zauważył Pan dr Maciej Krzemiński- powinna być dla uczestników konkursu wzorem do naśladowania, osobą, która inspiruje do kształcenia pięknego wypowiadania się w języku polskim.

Z kolei Pan Rafał Wojasiński to nasz absolwent, pisarz, znana postać w naszej szkole i nie tylko.

Tradycyjnie już, konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą stanowił test z życia i twórczości naszego patrona. Drugą była recytacja wybranego utworu poety. Suma punktów trzech reprezentantów szkoły stanowiła o wygranej.

Członkowie Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny wyłonili zwycięzców w dwóch kategoriach.

W pierwszej grupowo zwyciężył Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Drugie miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, trzecie ZS im. Władysława Reymonta w Chodczu.

W recytacji I miejsce zajęła Justyna Maćczak z Chodcza, II miejsce zdobyła Karolina Strzelecka z Kowala, a trzecie nasza uczennica Weronika Baldys. Co ciekawe, Weronika zdobyła największą ilość punktów w pierwszej części konkursu. Okazała się najlepiej przygotowaną uczestniczką. Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodatkowo wyróżnienie otrzymała Klaudia Święcicka z liceum w Kowalu. Nagrodę ufundowała PWSZ we Włocławku.

Nagrody i dyplomy wręczyli organizatorzy konkursu oraz Pani Dyrektor Alicja Sadowska.

Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego z ZS im. J. Kasprowicza w Izbicy: Lidia Czernielewska, Mirosława Sieradzka, Anna Szymkowiak.

Całą uroczystość uświetnił występ ucznia klasy II, Krystiana Niedośmiałka, który pochwalił się umiejętnością gry na pianinie. Krystian zagrał kilka utworów klasycznych, by rozładować napięcie uczestników, zgodnie z zawołaniem „muzyka łagodzi obyczaje”.

Wszystkim przybyłym oraz jury dziękujemy za przybycie i współpracę. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom życzymy powodzenia w następnej, czwartej edycji konkursu.

A. Szymkowiak

« 1 z 2 »