IV powiatowy konkurs ,,Życie i twórczość Jana Kasprowicza”

IV Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza” odbył się w tym roku 13 grudnia. Tego dnia, oprócz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gościliśmy w naszej szkole po raz pierwszy uczniów szkół gimnazjalnych. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 szkół. Były to: Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce, ZSKKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ZS im. W. Reymonta w Chodczu, Liceum Ogólnokształcące im. F. Becińskiego w Lubrańcu, Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu oraz Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. Uczestników oceniało jury w składzie: Pan Rafał Wojasiński – pisarz i absolwent naszej szkoły, dr Maciej Krzemiński z PWSZ we Włocławku oraz Pani Łucja Parecka – nauczycielka j. polskiego, pracująca przed kilkunastu laty w naszej szkole.

Konkurs składał się z trzech części. Pierwszą stanowił test z życia i twórczości naszego patrona. Drugą była interpretacja plastyczna wylosowanego utworu Jana Kasprowicza. W części trzeciej uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie recytacje wybranych utworów poety. Suma punktów, uzyskanych przez drużynę reprezentującą daną szkołę w części pierwszej i drugiej, stanowiła o wygranej. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrało Gimnazjum w Topólce reprezentowane przez Marlenę Rakowską, Martę Simińską i Małgorzatę Słowińską. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna gospodarzy w składzie: Daria Kędzierska, Weronika Żabierek i Michał Wiśniewski.

Przed trzecią częścią konkursową uczniowie Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. zaprezentowali krótką część artystyczną, na którą złożyły się wybrane utwory absolwentów naszej szkoły oraz piosenki.

Jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniło zwycięzców w recytacji utworów Jana Kasprowicza. W kategorii szkół gimnazjalnych I. miejsce zajęła Marta Simińska z Topólki, miejsce II. Małgorzata Słowińska, a miejsce III. Marlena Rakowska, również z Topólki. Spośród szkół ponadgimnazjalnych I. miejsce zajęła Weronika Żabierek z Izbicy Kuj., II. Miejsce Daria Kędzierska także z Izbicy i miejsce III. Karolina Górska z Chodcza. Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia dla: Arkadiusza Kacperskiego z Chodcza, Eweliny Stanisławskiej z Kowala, Michała Wiśniewskiego z Izbicy oraz Magdaleny Rykowskiej z Lubrańca. Dodatkowo nagrodę ufundowaną przez PWSZ we Włocławku otrzymała Weronika Żabierek.

Nagrody i dyplomy wręczyło jury konkursowe oraz Pani Dyrektor Alicja Sadowska. Gratulujemy nie tylko zwycięzcom i ich opiekunom, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Cieszymy się, że z każdym rokiem rośnie liczba uczniów, którym bliższa staje się postać i twórczość Jana Kasprowicza. Budujące jest też to, że poziom wiedzy i umiejętności uczestników staje się coraz wyższy.

Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego w ZS im. J. Kasprowicza w Izbicy: Lidia Czernielewska, Mirosława Sieradzka. Całość poprowadzili uczniowie: Sylwia Kuropatwińska i Szymon Pogorzelski.

M. Sieradzka