Spotkanie autorskie z Rafałem Wojasińskim

Kontynuacją tradycji literackich związanych z osobą patrona naszej szkoły jest niejako twórczość pisarska absolwenta Liceum Ogólnokształcącego z roku 1992 – pana Rafała Wojasińskiego. Po zakończeniu zmagań konkursowych odbyło się spotkanie autorskie honorowego absolwenta, który przybył, aby zaprezentować fragmenty swojego najnowszego opowiadania zatytułowanego: „Stara”. Pisarzowi towarzyszyła znana dziennikarka pani Krystyna Czubówna.

Na wstępie nauczycielka języka polskiego, która przybliżała Rafałowi Wojasińskiemu literaturę polską ponad 20 lat temu, pani Parecka, przedstawiła zebranym dotychczasowy dorobek byłego ucznia naszej szkoły. Zaznaczyła, że rozpoczynał swoją twórczość od poezji, by następnie zainteresować się działaniami prozatorskimi. Rafał Wojasiński scharakteryzował najważniejsze postaci swojego opowiadania, podkreślając trudność prawidłowego zaklasyfikowania gatunkowego utworu. Krystyna Czubówna czytała wybrane przez autora fragmenty. Dla porównania różnych sposobów funkcjonowania tego samego dzieła literackiego w odbiorze czytelników i słuchaczy przedstawiono również urywki audycji radiowej będącej wiernym przetworzeniem „Starej”. Autor zapowiedział powstanie przedstawienia teatralnego z udziałem uznanych aktorów na podstawie jego utworu.

Zebrani goście, młodzież i nauczyciele zadawali pytania, które stawały się często przyczynkiem do bardziej filozoficznych rozważań ze strony pisarza oraz poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące ludzkość pytania. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami zarówno dla Rafała Wojasińskiego, jak i przepięknie czytającej Krystyny Czubówny ze strony dyrekcji szkoły oraz przybyłych miłośników literatury.

W. Wąsik