PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW DPS-u W IZBICY KUJAWSKIEJ

W środę, 22 grudnia 2022 r., grupa naszej młodzieży ze Szkolnego Koła „Caritas” wraz z opiekunem ks. Pawłem Piaseckim odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Celem wspólnego spotkania były życzenia świąteczne
i noworoczne oraz wystawienie sztuki bożonarodzeniowej: „O co chodzi w święta Bożego Narodzenia?” Dla mieszkańców Domu były to wyjątkowo wzniosłe chwile. Bowiem samo przedstawienie mówiło o miłości, dobroci i serdeczności bez względu na pozycję społeczną. Największym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi to dzielenie się tym, co się posiada. A młodzież naszej szkoły chętnie podzieliła się
z mieszkańcami DPS-u swoim talentem aktorskim, za co została nagrodzona oklaskami i dużą ilością słodyczy. Te chwile ogromnej radości na długo pozostaną w pamięci młodych ludzi.