,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

To hasło przyświecało tegorocznej uroczystości pożegnania absolwentów naszego LO, która odbyła się 25 kwietnia 2014 o godz. 12.00. Na uroczystości obecni byli goście: p. Stanisław Budzyński, Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, p. Włodzimierz Majewski Naczelnik Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, p. Emilia Zalewska, przedstawicielka Społecznej Akademii Nauk w Kole, p. Karol Matusiak, Przewodniczący Rady Rodziców, oraz przedstawiciele rodziców tegorocznych absolwentów.

Absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa ukończenia szkoły, w tym świadectwo z wyróżnieniem uzyskały uczennice:

  • Dorota Konopińska (kl. III a) – najwyższa średnia ocen 4,88
  • Emilia Matusiak (kl. III b) śr. 4,875
  • Patrycja Szczepańska (kl. III b) śr. 4,81

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,5-4,75) otrzymały uczennice:

  • Magdalena Bandyszewska (kl. III b)
  • Małgorzata Koralewska (kl. III b)
  • Karolina Kubiatowska (kl. III b)
  • Patrycja Sikorska (kl. III a)

Nagrodzeni zostali również absolwenci, którzy wyróżniali się pracą w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Caritas oraz w zawodach sportowych. Pani Emilia Zalewska przekazała nagrodę ufundowaną przez Społeczną Akademię Nauk najlepszej absolwentce, Dorocie Konopińskiej.

W trakcie uroczystości padło wiele ciepłych słów pożegnania, życzenia sukcesów podczas egzaminu maturalnego oraz w dalszym, dorosłym życiu.

Uroczystość zakończyła humorystyczna część artystyczna przygotowana przez uczniów klas II, w której mogliśmy przyjrzeć się życiu naszej szkoły z przymrużeniem oka.

M. Przybylska