Spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku.

W dniu 20 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielem  Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej oraz klas mundurowych. Tematem była rekrutacja do różnych form służby wojskowej. Omówiono możliwość powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe, zawodowej służby wojskowej, oraz terytorialnej służby wojskowej.