Targi Edukacyjne

Dnia 16 października 2012 roku w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyły się Targi Edukacyjne „Bezrobociu mówimy nie” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Organizatorem Targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Lubrańcu, które działa w strukturach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Adresatami byli uczniowie Gimnazjum im. A. Słubickiego oraz Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, a także młodzież bezrobotna i poszukująca pracy. Uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubrańcu, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku. Usługi z zakresu pośrednictwa pracy świadczyli pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy we Włocławku oraz z Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Lubrańcu.

Podczas Tragów młodzież miała również możliwość zapoznania się z ofertą szkoleniową Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu oraz ofertą edukacyjną szkół średnich oraz wyższych wśród, których znalazły się: Zespół Szkół im. J. Kasprowicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”. Gościliśmy również Wojskową Komendę Uzupełnień, która udzielała informacji na temat wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej. Wystawcy zachęcali uczniów do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, oferując szeroki wachlarz kierunków, specjalności oraz form kształcenia. Zainteresowani podjęciem pracy mogli skorzystać z ofert prezentowanych przez instytucje rynku pracy oraz pracodawców. Podczas Targów młodzież miała możliwość przeprowadzenia testów określających predyspozycje i preferencje zawodowe.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdy uczestnik mógł znaleźć w nich coś dla siebie, oprócz porad otrzymywali ulotki, foldery zawodoznawcze oraz broszury informacyjne. Targi są doskonałą okazją do uzyskania przez młodzież wsparcia na rynku pracy, podniesienia świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących zarówno wyboru dalszej ścieżki kształcenia jak i wyboru zawodu.

OHP- kujawsko-pomorskie