VI powiatowy konkurs ,,Życie i twórczość Jana Kasprowicza”

Już po raz szósty 11 grudnia 2015 roku  odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także uczniowie gimnazjów. Do zmagań konkursowych przystąpiły następujące szkoły: Zespół Szkół w Brdowie, Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu, Zespół Szkół im. W. Reymonta w Chodczu oraz Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Uczestników oceniało jury w składzie: Pan Rafał Wojasiński – pisarz i absolwent naszej szkoły, dr Maciej Krzemiński z PWSZ we Włocławku oraz Pani Łucja Parecka – była nauczycielka j. polskiego.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą stanowił test sprawdzający wiedzę o życiu i twórczości naszego patrona. W części drugiej uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie recytacje wybranych utworów poety. Suma punktów, uzyskanych przez uczestników w części pierwszej i drugiej, decydowała o wygranej.

Obrady jurorów okazały się długie i burzliwe, gdyż stanęli przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych, a poziom konkursu w tym roku był wyjątkowo wysoki. Zatem jury, biorąc pod uwagę wiedzę o życiu i twórczości Jana Kasprowicza oraz zaprezentowane przez uczestników recytacje, wyłoniło zwycięzców. W kategorii szkół gimnazjalnych I. miejsce zajęła Zofia Sieradzka z Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej, II. miejsce przyznano Kindze Wiśniewskiej z Brdowa. Miejsce III. w tej kategorii także należało do uczennicy Gimnazjum w Brdowie Natalii Szczypkowskiej. Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się uczennica naszej szkoły Sylwia Kuropatwińska. II. miejsce zajęła Angelika Śmiałek z Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Miejsce III. natomiast zajęła Natalia Simińska z Zespołu Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu. Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia: dla Dominika Banasiaka z Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, Mileny Wiśniewskiej, również z Izbicy, Eweliny Rzepnikowskiej z Kowala, Patrycji Okupskiej z Chodcza oraz Zuzanny Niteckiej z Brdowa. Dodatkowe nagrody ufundowane przez PWSZ we Włocławku otrzymali: Sylwia Kuropatwińska, Angelika Śmiałek i Natalia Simińska.

Nagrody i dyplomy wręczyli Wicestarosta Powiatu Włocławskiego Pan Stanisław Budzyński, Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pan Karol Matusiak oraz Pan Dyrektor Janusz Nadolny. Podsumowania konkursu dokonał przewodniczący jury – dr Maciej Krzemiński z PWSZ we Włocławku Gratulujemy nie tylko zwycięzcom i ich opiekunom, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Konkurs poprowadzili uczniowie: Weronika Winiecka i Patryk Konopski.

M. Sieradzka

« 1 z 2 »