Matura 2021

W dniu 4 maja 2021 rozpoczęły się matury w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 23 tegorocznych absolwentów oraz  7 absolwentów z ubiegłych lat  .

Podczas egzaminów przestrzegane są wytyczne sanitarne opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Życzymy Powodzenia !!