Przysięga klas mundurowych

Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci.

Norman Davies

 

10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku Piotr Krygier, Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska Pan Marek Dorabiała, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Włocławku Karol Matusiak, Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Wojciech Graczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Małgorzata Baraniak, Krzysztof Rosiński wraz z delegacja uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, delegacje uczniów wraz ze sztandarami szkół – z Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół w Błennie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej, Weronika Żurawicz i Gracjan Lewandowski, przypomnieli zebranym historię o krętych drogach państwa polskiego zmierzających do odzyskania utraconej wolności. Szczególnego charakteru obchodom nadało złożenie przez uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilu obronnym ślubowania na Sztandar Szkoły. Młodzież na komendę płk Pawła Szyllera przyrzekła rozsławiać dobre imię szkoły oraz należycie wypełniać obowiązki uczniowskie. Następnie dyrektor naszej szkoły wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy akompaniamencie Pieśni Rycerskiej, wręczył każdemu uczniowi tarczę z logo szkoły. Obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegały w atmosferze wdzięczności polskim bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę suwerenności i niezależności. Uroczystości przyświecała także nadzieja, że młode pokolenia Polaków nie zapomną trudu włożonego w proces odradzania polskiej państwowości, a ich cechą charakterystyczną będą postawy patriotyczne.