Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz II klasy Liceum Uzupełniającego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego p. Stanisław Budzyński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku dr Adam Żwirbla, przedstawiciel Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Kole p. Emilia Zalewska, Przewodniczący Pady Rodziców p. Karol Matusiak, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Dariusz Baldys oraz Rada Pedagogiczna.

W części oficjalnej Pani Dyrektor Alicja Sadowska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły średniej. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie: Justyna Czupryniak (5,1), Joanna Olejnicka (5,1), Anna Budka (5,0), Dominika Kołucka (4,9), Izabela Kotkowska (4,9), Katarzyna Kotlińska (4,9),Paulina Dadzibóg (4,9), Natalia Kołodziejska (4,8) oraz Weronika Baldys (4,75). Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy uznania. Nagrodzeni zostali także absolwenci wyróżniający się w pracy na rzecz szkoły oraz osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, muzycznych oraz zawodach sportowych.

Ponadto najlepsze absolwentki Justyna Czupryniak i Joanna Olejnicka otrzymały gratulacje oraz atrakcyjne upominki z rąk przedstawicieli uczelni wyższych.

Gościem uroczystości był również Kamil Gołębowski, absolwent naszego LO sprzed 2 lat. Kamil, mimo młodego wieku, wydał właśnie swoją debiutancką powieść, „Powstanie Harsfjordshoff”. Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.efantastyka.pl/category/newsy/kamil-golebowski

Uroczystość zakończyła część artystyczna „Matura na wesoło” przygotowana przez uczniów klas II oraz występ naszego szkolnego zespołu „No Way”, zwycięzcy II wojewódzkiego przeglądu muzycznego w Aleksandrowie Kuj. i regionalnych przeglądów muzycznych w Radziejowie.

M. Przybylska